iPhone 各款电池容量清单

苹果在每次为 iPhone 带来新机发布时,都会介绍最新的处理器与软件应用功能,但对硬件控或是充满好奇心的朋友来说,不知道有没有好奇过 iPhone 的电池容量到底是多少? ,虽然苹果从未正式为大家公布,但现在通过拆解与供应链所提供的信息,也让 iPhone 历代的电池容量数字一一曝光!

image.png

不过在看iPhone各款的电量数字前,我们还是先理解一下苹果一向不分享iPhone电池容量数字,最主要的原因应该就是因为iPhone本身就结合了自家所设计的硬件与软件于一身,也因此苹果能够对其进行各种微调来让iPhone在出厂时就为消费者带来最好的效率体验。 因此电池容量的“数字” 对苹果来说其实也就没有他们想要呈现给消费者新功能来得重要了。

以下为每款 iPhone 型号的电池容量对照表:

iPhone 15 Pro: 4422 mAh – 17.10 wh

iPhone 15 Pro: 3274 mAh – 12.70 wh

iPhone 15 Plus:  4383 mAh – 16.95 wh

iPhone 15: 3349 mAh – 12.98 wh

iPhone 14 Pro Max: 4323 mAh – 16.68 wh

iPhone 14 Pro: 3200 mAh – 12.38 wh

iPhone 14 Plus: 4325 mAh – 16.68 wh

iPhone 14: 3279 mAh – 12.68 wh

iPhone 13 Pro Max:  4352 mAh – 16.75 wh

iPhone 13 Pro: 095 mAh – 11.97 wh

iPhone 13 : 3227 mAh – 12.41 wh

iPhone 13 mini: 2406 mAh – 9.57 wh

iPhone SE 第三代: 2018 mAh – 7.82 wh

iPhone 12 Pro Max: 3687 mAh – 14.13 wh

iPhone 12 Pro: 2815 mAh – 10.78 wh

iPhone 12: 2815 mAh – 10.78 wh

iPhone 12 mini: 2227 mAh – 8.57 wh

iPhone SE 第二代: 1821 mAh – 6.96 wh

iPhone 11 Pro Max: 3969 mAh – 15.04 wh

iPhone 11 Pro: 3046 mAh – 11.67 wh

iPhone 11: 3110 mAh – 11.91 wh

iPhone XR: 2942 mAh – 11.24 wh

iPhone XS Max: 3174 mAh – 12.08 wh

iPhone XS: 2658 mAh – 10.13 wh

iPhone X: 2716 mAh – 10.35 wh

iPhone 8 Plus: 2691 mAh – 10.28 wh

iPhone 8: 1821 mAh – 6.96 wh

iPhone 7 Plus: 2900 mAh – 11.10 wh

iPhone 7: 1960 mAh – 7.45 wh

iPhone SE: 1624 mAh – 6.21 wh

iPhone 6S Plus: 2750 mAh – 10.45 wh

iPhone 6S: 1715 mAh – 6.55 wh

iPhone 6 Plus: 2915 mAh – 11.1 wh

iPhone 6: 1810 mAh – 6.91 wh

iPhone 5S: 1560 mAh – 5.92 wh

iPhone 5C: 1510 mAh – 5.73 wh

iPhone 5: 1440 mAh – 5.45 wh

iPhone 4S: 1432 mAh – 5.3 wh

iPhone 4: 1420 mAh – 5.25 wh

iPhone 3GS: 1219 mAh – 4.51 wh

iPhone 3G: 1150 mAh – 4.12 wh

iPhone 最初电池容量: 1400 mAh – 5.18 wh

(0)
Valdemar RasmussenValdemar Rasmussen

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注